Met crowdfunding gekochte tentjes zijn nog niet nodig in Ter Apel (update)

Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Vluchtelingen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © ANP / Hollandse Hoogte / Kees van de Veen
De teller van de inzamelingsactie die door Stadjer Willem Straat en een aantal van zijn vrienden is opgezet, staat vrijdagochtend op bijna 12.000 euro. Met het geld koopt Straat tentjes voor vluchtelingen die noodgedwongen voor de dichte poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten overnachten.
Straat kwam tot die actie omdat hij de ‘mensonterende toestanden’ niet langer kon aanzien.

Voor iedereen plek

Donderdagavond was Straat in Ter Apel om de eerste tenten uit te delen. Maar dat bleek niet nodig te zijn: ‘We waren er om half zes, en zijn gebleven tot half tien. In die tijd hebben we gezien dat het COA alle mensen een plek binnen de poort kon bieden. Dat is mooi, want daar gaat het uiteindelijk om.’

'Veiligheidsregio heeft bedenkingen'

Straat heeft tot nu toe ruim 200 twee- en driepersoonstenten tenten gekocht met het ingezamelde bedrag. Die blijven in de opslag tot het moment dat ze wél nodig zijn. Of ze echt voor het aanmeldcentrum zullen worden opgezet is de vraag.
Veiligheidsregio Groningen heeft bedenkingen, zegt Straat. ‘Ze zijn bang dat het tijdens het uitdelen van de spullen uit de hand loopt. En ook vinden ze dat er te weinig toezicht is op wat er in de tentjes gebeurt.’
In een reactie zegt woordvoerder Hans Coenraads van de Veiligheidsregio dat tentjes inderdaad niet als een goede oplossing worden gezien: 'We begrijpen dat mensen graag iets willen doen, maar met een tent alleen ben je er niet, je hebt bijvoorbeeld ook sanitaire voorzieningen nodig. En met een tent bereik je niet het belangrijkste doel en dat is dat de asielprocedure wordt gestart.'
Ook het Rode Kruis is geen voorstander van een tentenkamp voor de poort van het aanmeldcentrum. De organisatie vindt dat geen ‘volwaardige humanitaire oplossing'.

Tentenkamp binnen de poort

Ondertussen heeft Straat de tenten klaar liggen om tóch gebruikt te gaan worden, mocht de toestroom naar Ter Apel opnieuw te groot worden. ‘Maar wat ons betreft kunnen de tenten ook binnen de poort van het aanmeldcentrum, in de tuin van het COA worden opgezet’, zegt hij. ‘Een soort glamping met tentjes voorzien van matje, slaapzak en kussen, voor de eerste noodopvang.’
Mocht er geen behoefte zijn aan de tentjes, dan gaan ze wat Straat betreft naar het Rode Kruis, Vluchtelingenwerk of een ander goed doel.

'We gaan er iets heel goeds mee doen'

Na aftrek van de kosten voor de tentjes is er nog ruim 7000 euro over van de inzamelingsactie. ‘Als er geen tenten meer nodig zijn, kunnen we dat bedrag bijvoorbeeld gebruiken voor het inrichten van een informatiepunt voor de poort, want dat is er nu nog niet’, zegt Straat. ‘Of we kopen speelgoed voor de kinderen. We gaan er sowieso iets heel goeds mee doen.’
Dit bericht is aangevuld met een reactie van Veiligheidsregio Groningen.