Boeren mogen ploegen en opnieuw gras inzaaien

© Jannes Wiersma
VEENKOLONIËN - LTO Noord meldt in haar ledenblad dat boeren op de zandgronden hun grasland mogen ploegen en opnieuw inzaaien.
De Brusselse milieuregels verbieden in principe graslandvernieuwing in deze tijd van het jaar, maar door de droogte in juni en juli is veel gras verpieterd en heeft het plaats gemaakt voor onkruid. Boeren kunnen daarom tot 15 september ontheffing aanvragen bij de dienst Regelingen. Wanneer een perceel voor meer dan éénderde uit onkruid bestaat, of nog maar vijf procent gras bevat, mag het vernieuwd worden.