Boeren willen langer mest uitrijden

GRONINGEN - Boeren willen meer tijd om drijfmest uit te rijden over hun akkers.
Officieel mag dit tot 1 september, maar door het wisselvallige weer van deze zomer liggen de boeren achter op schema. Akkerbouwers hebben de oogst nog niet helemaal van het land, waardoor het bemesten van de grond voor volgend jaar niet mogelijk is. Veehouders zitten met overvolle mestputten. De boeren zouden graag ruim twee weken extra de tijd krijgen om mest uit te rijden.