Haagse ambtenaren komen kijken in armlastig Het Hogeland: karig koekje bij de thee?

Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen
Het gemeentehuis van Het Hogeland in Uithuizen © RTV Noord
Met een brandbrief kaartte Het Hogeland haar nijpende financiële positie aan in Den Haag. De gemeente is het niet eens met de herverdeling van het Gemeentefonds en hoopte dat minister Hanke Bruins Slot van Binnenlandse Zaken daar iets aan kan doen. Maar zij komt niet.
De gemeente wil naar eigen zeggen haar ‘lege portemonnee’ laten zien. Begin vorige maand ging daarom een uitnodigingsbrief naar de minister. ‘Ze heeft laten weten dat ze het heel erg druk heeft’, zegt wethouder Eltjo Dijkhuis (GemeenteBelangen). Volgens hem heeft ze wel interesse getoond.

'Het komt zo niet goed'

‘Er komt een aantal hoge ambtenaren deze kant op om onze situatie te bekijken. Die gaan we op een gepaste wijze ontvangen’, zegt Dijkhuis. ‘We willen laten zien dat we een serieus punt hebben en dat het zo niet goedkomt.’
De gemeente heeft jarenlange bezuinigingen moeten doorvoeren, omdat er minder geld vanuit het Rijk beschikbaar kwam. Dat is onder meer het gevolg van de omstreden herverdeling van het Gemeentefonds.
De krappe begroting heeft geleid tot verschillende problemen zoals achterstallig onderhoud van wegen en bruggen, een beperkte dienstverlening voor de inwoners en een grotere afstand tussen overheid en inwoner.

Miljoenentekort

Het college heeft de financiële vooruitzichten voor 2023 en de jaren daarna onlangs aan de gemeenteraad voorgelegd. Uit het stuk blijkt dat de begrotingen tot en met het jaar 2025 zwarte cijfers tonen, daarna dreigt er een miljoenentekort. De herziening van het Gemeentefonds is daarvan mede de oorzaak. Ook het wegvallen van tijdelijke extra inkomsten van het Rijk in 2026 speelt een rol.
We gaan de ambtenaren op gepaste wijze ontvangen
Wethouder Eltjo Dijkhuis van Het Hogeland

Net als Willem Drees?

‘Misschien moeten we wel gewoon net zoals minister Willem Drees een karig kaakje bij de thee doen om onze financiële situatie goed aan te kaarten’, grapt Dijkhuis. Hij doelt daarmee op het verhaal dat een aantal deftige heren uit Amerika na de oorlog in Nederland kwam om te kijken hoeveel geld er nodig was om Nederland na de Tweede Wereldoorlog weer op te bouwen.
Het verhaal ging rond dat de Amerikanen geen luxe ontvangst kregen. Drees ontving de mannen in zijn burgerwoning in Den Haag, waar zijn vrouw hen een kopje thee met een koekje presenteerde. De Amerikanen zouden van deze armoede zo onder de indruk zijn geweest, dat Nederland een hoog bedrag ontving uit een herstelfonds.

'Op gepaste wijze'

‘Gekkigheid natuurlijk: we gaan de ambtenaren op gepaste wijze ontvangen. Het is ook niet zo dat het hier een soort van woestijn is. Er gaan ook heel veel dingen wél goed. Dat willen we ook laten zien. Maar we willen aantonen dat er geld bij moet en dat we niet zomaar naar de inwoners kunnen voor extra geld’, zegt Dijkhuis.
Het college wil zoveel mogelijk de Hogelandster ontzien en de rekening niet bij hen neerleggen. ‘Een groot deel heeft het hier al moeilijk genoeg’, stelt Dijkhuis.

Wel blijven investeren

Ondanks de sombere vooruitzichten verwacht het college het Ondernemersfonds en het Dorpenfonds in de benen te kunnen houden. Inwoners en bedrijven kunnen aanspraak maken op deze pot met geld als ze bijvoorbeeld een project of activiteit organiseren.
Het Hogeland wil het gehoopte extra geld uit Den Haag niet afwachten en wil alvast wat dingen die onderhoud nodig hebben aanpakken en in stappen tot een basisniveau brengen. Het gaat hierbij om wegen, groen, gebouwen, kunstwerken als van bruggen, watergangen en vijvers.
In september praat het college met de gemeenteraad over de financiële situatie.