Zorggroep Treant breidt uit met opleiding tropengeneeskunde

© Gijs Meester/RTV Noord
Zorggroep Treant gaat met tropengeneeskunde een nieuwe vervolgopleiding aanbieden. Daarmee wordt het aantal opleidingen binnen Treant uitgebreid van vier naar vijf.
Volgens Petra Callenbach, coordinator Medische Vervolgopleidingen bij Treant, is dit een belangrijke stap. 'Het is noodzakelijk om kwalitatief goede zorg in de regio te kunnen verlenen, nu en in de toekomst. Treant heeft de ambitie meer medische vervolgopleidingen aan te bieden.

Deel chirurgie, deel gynaecologie

De tropenopleiding, voluit opleiding tot Arts Internationale Gezondheidszorg en Tropengeneeskunde (AIGT), bestaat uit een deel chirurgie of kindgeneeskunde en een deel gynaecologie. Treant is voor de tropengeneeskunde een interessant opleidingsziekenhuis vanwege het hoge aantal 'normale' chirurgische ingrepen, bevallingen en aandoeningen, die een tropenarts later ook veel tegen zal komen.

Ingrepen zelf uitvoeren

Daarnaast krijgen de artsen in opleiding bij Treant de mogelijkheid om veel ingrepen zelf uit te voeren, relatief meer dan in andere opleidingsziekenhuizen. Naast tropengeneeskunde biedt Treant de medische opleidingen chirurgie, interne geneeskunde, cardiologie en ouderengeneeskunde aan.
Treant heeft zo'n twintig locaties in Zuidoost-Groningen en Drenthe.