Statenleden kritisch na rapport over Blauwestad

GRONINGEN - Het provinciebestuur van Groningen is woensdag aan de tand gevoeld door de Provinciale Staten, naar aanleiding van het rapport van de Noordelijke Rekenkamer over Blauwestad.
De SP wil dat het provinciebestuur van Groningen opstapt. De andere fracties waren wel kritisch naar zowel het bestuur als naar de Provinciale Staten zelf, maar wilden niet in de eis van de SP meegaan. De partijen beraden zich nu over het rapport. Eind september komen de fracties met hun eindoordeel.
Uit het rapport bleek dat voor een niet bestaande markt werd gebouwd en dat de financiële onderbouwing van het project aan alle kanten rammelde. De provincie ging voor 29 miljoen het schip in na het stopzetten van de publiek-private samenwerking met bouwbedrijf Koop.