RUG wil toestroom internationale studenten kunnen inperken, maar 'college in het Nederlands is geen oplossing'

Academiegebouw van de RUG
Academiegebouw van de RUG © Wutsje / Wikimedia Commons CC
De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) kan nog steeds niets doen tegen de grote aantallen internationale studenten die naar de stad komen. De wet die dat moest regelen, is voorlopig van de baan. De kwaliteit van het onderwijs aan de RUG staat hierdoor onder druk.
Volle collegezalen, te weinig studeerplekken en een hoge werkdruk voor docenten. De RUG heeft moeite met het groeiende aantal studenten, waarvan een stijgend percentage internationaal, dat op de universiteit rondloopt.
Om de werkdruk van docenten te verlagen, werd vorig jaar het project Ruggesteun opgestart. Voor het begin van het collegejaar 2021-2022 werden bijna honderd tijdelijke krachten aangenomen om de werkdruk te verlichten.

Aantal bijna verdubbeld

In studiejaar 2015-2016 studeerden bijna 28.000 studenten aan de RUG, waarvan 14,3% met een buitenlandse nationaliteit. Het afgelopen studiejaar 2021-2022 studeerden er ruim 35.000 studenten aan de RUG, waarvan 25,8% met een buitenlandse nationaliteit. In zes jaar tijd is het aantal buitenlandse studenten aan de RUG meer dan verdubbeld.

Wetsvoorstel aan de kant

De RUG is niet de enige Nederlandse universiteit waar de grote hoeveelheid internationale studenten voor problemen zorgt. Een wetsvoorstel dat handvatten zou moeten bieden om de toestroom van internationale studenten te kunnen beperken, is voorlopig ingetrokken. Het wetsvoorstel moest nog door de Eerste Kamer, maar is door onderwijsminister Robbert Dijkgraaf aan de kant geschoven, omdat hij eerst een ‘gezamenlijke toekomstverkenning’ wil doen met betrokken partijen.
Anja Hulshof, woordvoerder van de RUG, laat weten dat de RUG graag meer instrumenten van de overheid krijgt om de instroom van internationale studenten te beperken. Als iemand aan de selectiecriteria van een opleiding voldoet, moet de RUG diegene op dit moment toelaten.
De Vereniging van Universiteiten van Nederland lobbyt daarom bij de overheid voor mogelijkheden om de toestroom van internationale studenten in te kunnen dammen. Het punt staat als prioriteit in het meerjarenplan van de vereniging, die de belangen van Nederlandse universiteiten behartigt.
We willen onze opleidingen graag in het Engels aanbieden, ook voor onze Nederlandse studenten
Anja Hulshof - woordvoerder RUG

Engelstalig onderwijs

Een manier om de toestroom van internationale studenten te beperken, is door het onderwijs alleen in het Nederlands aan te bieden. Maar dat is volgens Hulshof geen oplossing. ‘De RUG wil graag een internationale universiteit zijn. We willen een deel van onze opleidingen daarom graag in het Engels aanbieden, ook voor onze Nederlandse studenten. Nederland is geen eiland, onze studenten blijven ook niet allemaal in Nederland wonen.’
Het aanbieden van Engelstalig onderwijs zorgt bovendien voor een ‘international classroom’. Hulshof: ‘De ervaring leert dat studenten naast de theorie veel meer inzichten krijgen in hoe bepaalde zaken in andere landen spelen. Die brede blik is juist wat we graag mee willen geven aan studenten.’

Geen kamer? Kom dan niet

Mariet Hofstee, voorzitter van de universiteitsraad, laat weten dat het weren van internationale studenten ook niet de intentie van de universiteitsraad is. ‘Dat betekent niet dat we zeggen: kom maar allemaal hier. Maar we willen er wel graag grip op hebben, omdat er onvoldoende huisvesting is in de stad voor alle studenten.’
Om een wooncrisis zoals die vorig jaar plaatsvond te voorkomen, heeft de RUG maatregelen genomen. Al sinds mei roept de universiteit studenten op niet te komen als ze in augustus nog geen kamer hebben.
De RUG waarschuwt internationale studenten
De RUG waarschuwt internationale studenten © Screenshot rug.nl
[image:]