Deel afvalwater Noorderzijlvest niet in orde

GRONINGEN - De zuiveringsinstallaties van waterschap Noorderzijlvest maken het water niet altijd schoon. Dat blijkt bij een derde van de monsters die van het water worden genomen. Volgens het waterschap is dat vooral een gevolg van plotselinge grotere concentraties afvalstoffen in het rioolwater van de huishoudens.
Volgens het waterschap is er geen groot probleem, al voldeden vorig jaar vijf waterzuiveringsinstallaties niet aan de vergunningsvoorwaarden. Een jaar eerder waren er dat nog maar vier.
Lichtpuntjes zijn er ook. Zo werden er in 2009 meer meststofen uitgehaald dan in 2008. Het probleem voor allerlei andere stoffen blijft bestaan. Dat komt ook door de steeds strengere normen. De zogeheten kaderrichtlijn water stelt zelfs de deadline dat vóór 2015 het gehalte vervuilende stoffen binnen de gestelde normen moet zijn. Het is de vraag of dat lukt. Maar Noorderzijlvest ziet in ieder geval niets in soepeler normen.