Deze dag: Een kluizenaar kiest Warfhuizen

Broeder Hugo
Broeder Hugo © RTV Noord
Al meer dan twintig jaar heeft Warfhuizen een klooster, waarin welgeteld één monnik leeft: Broeder Hugo. De rooms-katholieke ‘Kluis van Onze Lieve Vrouwe van de Besloten Tuin’ in het dorp is gesticht op deze dag in de geschiedenis, 6 augustus 2001.
In de kapel van wat vroeger de parochiekerk was, staat ‘de bedroefde Moeder van Warfhuizen’, een levensgroot Spaans processiebeeld. Het Mariabeeld laat volgens ingewijden, die het zeggen zeker te weten, regelmatig een traan lopen. Het heeft jarenlang gezorgd voor een gestage stroom bedevaartgangers uit met name de zuidelijke streken van Europa naar Warfhuizen.
De pelgrims mogen in de kapel hun eigen zakdoek inruilen voor een exemplaar, waarmee de tranen van het beeld zijn gedept. Door de coronapandemie is de loop er momenteel uit. Er zijn nog maar weinig pelgrims die de tocht naar de noordelijke Maria ondernemen. Broeder Hugo ‘vindt dat jammer’.
Het Mariabeeld
Het Mariabeeld © RTV Noord
Wat mij betreft is niet dat wonderlijke beeld, maar hijzelf de grootste attractie van Warfhuizen. Een heuse kluizenaar. Een man die met zijn vriendelijkheid, welsprekendheid en gevoel voor humor een steunpilaar is voor de schare gelovigen om hem heen.
Al benadrukt hij in vrijwel elk gesprek hoe gewoon het wat hem betreft is, om zijn leven te wijden aan gebed en beschouwing: ‘We geven geen licht in het donker’. Ik heb hem zien preken op Allerheiligen, het katholieke feest waarop alle heiligen worden herdacht met daarbij de aansporing, zelf naar heiligheid te streven.
Over dat thema, heilig zijn, of de poging die mensen doen om de weg die daartoe leidt te bewandelen, is Hugo stellig, duidelijk en grappig: ‘Christen zijn is streven naar heiligheid. En denken dat je daarin vordert, is weer heel onchristelijk.’ KRO en NCRV maakten van de kluizenaar van Warfhuizen afgelopen jaar een spirituele televisiegids, in een serie filmpjes onder de titel Ziel en zaligheid.
De televisiecamera maakte geen ander mens van hem. Broeder Hugo, geboren in 1976 en student theologie in Den Bosch en Leuven, is naar eigen zeggen ‘een tevreden mens’. Die inmiddels meer dan twintig jaar leeft, werkt en woont in Warfhuizen. Daar komen wat hem betreft nog vele jaren bij.
Broeder Hugo valt niet onder een kloosterorde, maar onder het gezag van het bisdom Groningen. Tot besluit een waarschuwing voor wie eens een dienst in de kluis van Warfhuizen wil meemaken: de pater zelf is misschien wel ‘de modernste priester van het hele bisdom, afgrijselijk liberaal'. Wie daar niet van houdt doet er goed aan elders te kerken, want anders is het ‘slecht voor de bloeddruk en het algeheel welbevinden'. Wie zich daardoor niet laat afschrikken: het is ook een belevenis.
Dit bedevaartsoord, de Kluis van Warfhuizen, is geopend sinds deze dag, 6 augustus 2001.