Statenfracties willen opheldering over boring Nedmag

Een boortoren van Nedmag bij Borgercompagnie
Een boortoren van Nedmag bij Borgercompagnie © Martijn Folkers/RTV Noord
De provincie Groningen moet via investeringsmaatschappij NOM zoutwinner Nedmag uit Veendam terugfluiten als het gaat om de boring van de nieuwe zoutput Veendam 7 (VE-7), bij Borgercompagnie.
Beide partijen hebben schriftelijke vragen aan het provinciebestuur gesteld omtrent de situatie. De SP en Partij voor de Dieren geven aan dat de provincie als onderdeel van de NOM, die aandeelhouder is van Nedmag, veel meer in het werk moet stellen om druk uit te oefenen op Nedmag.

Omstreden wijziging

Zoutwinner Nedmag heeft bij het ministerie van Economische Zaken een vergunning aangevraagd om de zoutput Veendam 7 te boren. Dit nadat is gebleken dat de opbrengst bij Veendam 5 tegenviel. De put Veendam 6 ligt niet ver van Veendam 5, vandaar dat Nedmag heeft besloten deze put eerst over te slaan.
De wijziging is omstreden, omdat het ministerie van Economische Zaken eerder concludeerde dat Nedmag eerst zout mag winnen uit Veendam 5 en 6 en het pas met Veendam 7 verder mag nadat er onderzoek is geweest naar bodemdaling in het gebied.
Het ministerie van Economische Zaken maakt nu een draai en is voornemens Nedmag die ruimte te geven, zo geeft het ministerie aan na vragen van Follow the Money en RTV Noord.

Wat vindt de provincie?

De SP en Partij voor de Dieren wil nu weten wat het college van Gedeputeerde Staten van deze gang van zaken vindt en of zij bereid is om tekst en uitleg te vragen aan beide partijen. Ook bevreemdt het de oppositiepartijen dat Nedmag deze ruimte krijgt, terwijl de zaak nog onder de rechter is. Een uitspraak in over het winnen van zout uit nieuwe putten wordt in september verwacht.