Geen enkele nieuwe student Fries

GRONINGEN - De enige student die zich voor het nieuwe studiejaar had aangemeld voor de studie Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zich teruggetrokken.
Vorig jaar begonnen nog acht studenten aan deze opleiding. Hoogleraar Goffe Jensma wijt de terugloop van het aantal aanmeldingen aan de verhoging van het collegegeld voor een tweede studie. Veel van de huidige studenten volgen Fries als tweede opleiding en die moeten vanaf nu jaarlijks 6800 euro collegegeld betalen.
Om de komende jaren meer studenten te trekken wil Jensma gaan samenwerken met andere kleine opleidingen. Bovendien wil hij de studie aanpassen om deze aantrekkelijker te maken voor vwo-leerlingen. Volgens Jensma hebben mensen met een afgeronde studie Fries een goede kans op een baan.
Op dit moment volgen nog zo'n dertig studenten de studie Friese Taal en Cultuur aan de Rijksuniversiteit Groningen.