Samenwerking sociale diensten redelijk efficiënt

RODEN - De samenwerkende sociale diensten van Leek, Marum en Noordenveld helpen uitkeringsgerechtigden behoorlijk doelmatig aan werk.
Dat concluderen de rekenkamercommissies van de drie betrokken gemeenten. In alle drie de gemeenten is het aantal bijstandsgerechtigden tussen 2005 en 2008 gedaald. De zogeheten intergemeentelijke sociale dienst Noordenkwartier hielp relatief veel mensen aan werk. Dat kwam overigens ook door de gunstige arbeidsmarkt. Inmiddels loopt het aantal werklozen weer op.
Volgens het rapport zouden de gemeenteraden nog wel beter kunnen samenwerken in de aansturing van hun gezamenlijke sociale dienst.