Buren niet blij met komst opvanghuis Leger des Heils

GRONINGEN - Slechts vijf bewoners van de H.W. Mesdagstraat in Groningen hebben de uitnodiging geaccepteerd om een kijkje te nemen in het nieuwe pand van het Leger des Heils in hun buurt. In het huis wonen ex-verslaafden en oud-gedetineerden.
De komst van de nieuwe buren is op veel weerstand gestuit. Het Leger des Heils organiseerde daarom een open dag, maar slechts vijf omwonenden kwamen een kijkje nemen. Ook zij hebben nog steeds ernstige bezwaren tegen de nieuwe buurtbewoners. Ze zijn bang dat er te weinig toezicht is en ze vinden dat er niet naar hun bezwaren wordt geluisterd.