Taalachterstand blijkt vaak gehoorprobleem

GRONINGEN - Veel jonge kinderen met een taalachterstand hebben eigenlijk gehoorproblemen. Tot deze conclusie komt orthopedagoog Anne Keegstra van het UMCG.
Extra taalprogramma's om de ontwikkeling te stimuleren zijn dus niet altijd de oplossing. Soms zijn buisjes in de oren voldoende.
Keegstra vindt dat vaker gekeken moet worden naar de oorzaak van de taalachterstand.