Subsidie voor energiezuinig maken huizen

GRONINGEN - Noord-Nederland krijgt twintig miljoen euro subsidie van Brussel voor het energiezuiniger maken van bestaande woningen.
Het geld zal verdeeld worden over woningcorporaties en particulieren. Het is nog niet bekend hoeveel subsidie er maximaal per geval wordt uitgekeerd.
De subsidie is een injectie voor de noordelijke economie, omdat het extra werk betekent voor bouwbedrijven. De regeling gaat begin 2011 van start.