Groninger Landschap koopt dijk in Carel Coenraadpolder

Slaperdijk in de Dollardpolders
Slaperdijk in de Dollardpolders © Silvan Puijman
Het Groninger Landschap heeft 850 meter slaperdijk gekocht in de Dollardpolders. De dijk ligt tussen de Reiderwolderpolder en de Carel Coenraadpolder. Het Groninger Landschap heeft de slaperdijk dankzij een particuliere gift kunnen aankopen.
Het Groninger Landschap zegt het belangrijk te vinden dat karakteristieke Groninger landschapselementen, zoals deze slaperdijk, behouden blijven. Hiermee hoopt de stichting onder meer het broedsucces van vogels als de grasmus, roodborsttapuit en overwinterende roofvogels en uilen te vergroten.

Wat zijn slaperdijken?

Slaperdijken zijn oude dijken die door inpoldering steeds verder van de zee kwamen te liggen. Het ontstaan van de provincie Groningen is deels te danken aan deze slaperdijken. Van oudsher zijn deze opeenvolgende linies van dijken beeldbepalend voor het Waddengebied.
Tegenwoordig dienen slaperdijken in sommige gevallen als reservedijken en zijn vaak nog te zien op plekken waar de kans op een dijkdoorbraak relatief groot is.