Studie theologie in Groningen enorm populair

GRONINGEN - De faculteit godgeleerdheid en godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen start met een centrum voor religie en conflict.
Het gaat om een nieuw onderzoekscentrum, waar ook publieksactiviteiten georganiseerd worden.
Theologie maakt in Groningen een opmerkelijke groei door.
Er studeren nu 250 studenten, een absoluut record.