'Ontmantelen NAM-locaties is een historische fout'

Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp
Een gaswinningslocatie van de NAM in Zeerijp © Jos Schuurman/FPS
Het dichtdraaien van de gaskraan gaat gepaard met de ontmanteling van de gaswinningslocaties van de NAM. Het is zonde om er grasland van te maken, vindt Sieger Dijkstra. De locaties zijn volgens hem uitstekend geschikt om zinnige dingen mee te doen.
Op 16 augustus is het 10 jaar geleden dat Groningen werd opgeschrikt door de zware beving bij Huizinge. Ondanks alle aandacht die de bevingen daarna kregen is de situatie er sindsdien niet echt beter op geworden.
Wel zijn er afspraken gemaakt om de gaskraan dicht te draaien. Als gevolg daarvan is er ook een planning gemaakt om alle locaties op te ruimen. Maar schieten we daarin niet teveel door?

Niet voor gaswinning

Dan heb ik het niet over het openhouden voor gaswinning maar wel over het hergebruik van de locaties voor andere doeleinden. En zeker nu energievoorziening en energiearmoede grote thema’s zijn is dit iets waar we niet te snel aan voorbij zouden moeten gaan. We zouden deze locaties juist moeten inzetten om onze energietransitie vorm te geven.
De eerste 28 gaslocaties worden op dit moment opgeruimd. Het plan is om alle ruim 300 gaslocaties terug te brengen tot grasland. Daarmee wordt elk plan om hier nog iets nuttigs mee te doen onmogelijk gemaakt. Moeten we dat willen?
Sieger Dijkstra
Sieger Dijkstra © VNO-NCW

Kapitaalvernietiging

Het opruimen van de locaties kost miljarden. Met het opruimen gaat ook de kostbare infrastructuur verloren die we heel goed kunnen gebruiken in de energietransitie die ons te wachten staat. Het zijn honderden locaties met een hek eromheen, verhard, met een zware stroomaansluiting en verbonden aan een omvangrijk (gas)leidingnetwerk.
Er zijn inmiddels meerdere plannen van lokale energiecoöperaties en marktpartijen om winningslocaties om te vormen tot energiehubs. Energiehubs waar ook de bewoners in Groningen van mee kunnen profiteren.

Alternatieve toepassingen

Een mooi voorbeeld is deze: met de zware compressoren die op de gaslocaties staan om de gasvelden onder druk te houden, kun je ook de gasleidingen die de NAM-locaties verbinden onder druk zetten. Hiermee heb je een soort accu.
Is er een stroomoverschot (bij veel wind of zon) dan kun je dat hiermee omzetten in luchtdruk. En als je de druk weer laat ontsnappen kun je weer stroom opwekken. Dit is geen luchtfietserij maar een elders beproefd systeem.
De compressoren en buizen zijn nu nog aanwezig. Deze slopen en afvoeren zou een behoorlijke kapitaalvernietiging betekenen. En juist nu we dringend behoefte hebben aan manieren om energie tijdelijk op te slaan.
Naast deze oplossing zijn er nog talloze bestaande- en nog te ontwikkelen oplossingen die op deze locaties passen en waarmee we de noodzakelijke energietransitie verder helpen. Zo zouden er prima samen met de lokale Groninger Energie-coöperaties zonnepanelen geplaatst kunnen worden.

Neem de tijd

Dus waarom niet een jaar of tien de tijd nemen. De locaties niet direct ontmantelen maar ze nog even met rust laten en desnoods onderbrengen bij een nieuwe organisatie die mogelijkheden onderzoekt zorgt voor hergebruik.
Want één ding weten we zeker. Als we van het gas af willen hebben we alternatieven nodig. En juist deze, niet meer in gebruik zijnde NAM-locaties, zouden daar wel eens zeer geschikt voor kunnen zijn.
En als we de tijd nemen, worden er de komende jaren nog vele toepassingen bedacht die we nu nog niet kunnen verzinnen.
Er is besloten dat de gaswinning moet stoppen omwille van de veiligheid van de Groningers. Nu opruimen van de locaties zou echter een historische fout zijn en een enorme kapitaalvernietiging.
Sieger Dijkstra is voorzitter van werkgeversorganisatie VNONCW Noord en directeur van zonnestroombedrijf Soleila, een zusterbedrijf van Solarfields. Hij schrijft deze opinie op persoonlijke titel.