Rechtszaak VluchtelingenWerk tegen Staat in september

Wachtenden asielzoekers bij het azc in Ter Apel (archief)
Wachtenden asielzoekers bij het azc in Ter Apel (archief) © Tristan Braakman/RTV Noord
De eerder aangekondigde spoedrechtszaak (kort geding) van VluchtelingenWerk Nederland tegen het Rijk dient op donderdag 15 september voor de rechtbank in Den Haag. De hulporganisatie eist dat de opvang van asielzoekers vóór 1 oktober voldoet aan wat zij noemt 'de wettelijke minimumeisen'.
Volgens VluchtelingenWerk is het overbelaste asielopvangsysteem in ons land niet het gevolg van overmacht, maar van jarenlang falend beleid. 'De opvang zakt nu structureel door de humanitaire ondergrens. Wij kunnen dit niet als het nieuwe normaal accepteren. Dit doen we ook voor alle medewerkers in de asielketen voor wie de situatie onwerkbaar is geworden', stelt de hulporganisatie in een persbericht.

Impasse

Daarin hekelt zij de bestuurlijke impasse rondom de kwestie: 'Er zijn genoeg locaties om de huidige aantallen asielzoekers op te kunnen vangen, maar veel gemeenten weigeren hieraan mee te werken.'
Volgens Vluchtelingenwerk kán, en moet staatssecretaris Van der Burg (Asiel) gebruik maken van zijn bevoegdheden om gemeenten te dwingen opvanglocaties voor asielzoekers beschikbaar te stellen.

Medische controle

VluchtelingenWerk eist dat het Rijk voor iedere asielzoeker een aantal basisvoorzieningen regelt, zoals onderdak met 'enige mate van privacy', onbelemmerde toegang tot schoon drinkwater, voldoende sanitaire voorzieningen en medische zorg.
VluchtelingenWerk zegt de afgelopen tijd meerdere keren (hoog-)zwangere vrouwen en ernstig zieke asielzoekers te hebben aangetroffen in tenten en gymzalen. Volgens de organisatie mag dit niet gebeuren en daarom eist ze ook dat iedere asielzoeker vóór overplaatsing naar een (crisis-)noodopvangplek een medische controle ondergaat.

Duimschroeven

Overigens is Van der Burg inmiddels bezig de gemeenten de duimschroeven aan te draaien. Zo kreeg de gemeente Tubbergen dinsdagavond te horen dat er op korte termijn - tegen haar zin - tweehonderd tot driehonderd asielzoekers in een hotel zullen worden ondergebracht.
De verwachting is dat meer gemeenten binnenkort een soortgelijke boodschap krijgen. Met deze en andere maatregelen hoopt Van den Burg dat de druk op het overlaste aanmeldcentrum in Ter Apel zal afnemen.