‘Wonderwet kan bankroet voorkomen’

© RTV Noord
Hij is al vaak aangekondigd: de Faillissementsgolf. Tot nu toe blijft het nog redelijk rustig. Maar stel nou dat je als ondernemer in moeilijkheden komt, dan is er een regeling die je kan helpen, schrijft jurist en curator Peter Fousert.
In andere delen van het land lijkt het aantal faillissementen al wel toe te nemen. Ik ben ervan overtuigd dat we ook hier in onze regio de gevolgen van de covid-crisis, de inflatie, de oorlog in Oekraïne en het personeelstekort zullen gaan voelen.
Om deze reden is het goed om al tijdens deze, voor veel ondernemers welverdiende, zomervakantie, nog maar eens stil te staan bij die nieuwe 'wonderwet' die tijdens de covid-crisis zomaar ineens in werking trad: de Wet Homologatie Onderhands Akkoord ook wel WHOA. De WHOA is een onderdeel van de Faillissementswet en is - paradoxaal genoeg – juist bedoeld om faillissementen te voorkomen.

Schulden saneren zonder faillissement

In de praktijk werken we nu ruim anderhalf jaar met de wet. Het lijkt erop dat die zijn nut bewijst. De WHOA kan worden ingezet om ondernemingen met een problematische schuldenlast te saneren zonder dat een faillissement nodig is.
Het idee daarbij is dat een oplossing zonder bankroet beter is voor iedereen. Voor zowel de schuldeisers eals voor de ondernemer in financiële problemen. Een problematische schuldenlast kan immers ook ontstaan zijn door de terugbetalingsverplichting vanwege te veel ontvangen coronasteun of belastingvorderingen, terwijl het bedrijf verder gezond is.
Doe je een beroep op de WHOA, dan zul je de schuldeisers zoals bijvoorbeeld de Belastingdienst en het UWV wel duidelijk moeten uitleggen hoe het allemaal zo gekomen is en waarom het na het doorlopen van de WHOA allemaal beter wordt.

Oorzaken aanpakken

De WHOA geeft je ook de kans de oorzaken van de problemen aan te pakken. De wet geeft ondernemers de gelegenheid om in grote vrijheid en met een heel palet aan juridische instrumenten, schuldeisers en andere belanghebbenden tevreden te stellen en zelfs tot een akkoord te dwingen.
Zo kun je knellende (huur)overeenkomsten wijzigen of zelfs beëindigen. Ook kun je een afkoelingsperiode vragen waarin schuldeisers geen verhaal kunnen halen.
Kenmerkend voor de WHOA is dat schuldeisers niet per se gelijk hoeven te worden behandeld en dat zelfs een keuze kan worden gemaakt aan welke schuldeisers een akkoord wordt aangeboden en aan welke niet.
De WHOA werkt alleen niet voor aanspraken van werknemers. Die positie kan door de WHOA niet worden aangepast.

Nieuwe wet kan populair worden

Als de ondernemer zijn zaakjes op orde heeft, en daarmee bedoel ik: inzicht in de cijfers, een duidelijk plan en goed samenwerkende adviseurs, dan kan de doorlooptijd van een WHOA-procedure relatief kort zijn. De procedure is ook minder formeel dan sommige andere insolventieprocedures.
Gezien de voordelen en de omvang van de bestaande financiële problemen, schat ik in dat het beroep op de WHOA wel eens een hoge vlucht kan nemen. Misschien kan de WHOA de Faillissementsgolf zelfs wel voorkomen.

Tips:

- Zorg voor inzicht in de cijfers. Een akkoord met behulp van de WHOA heeft alleen maar kans wanneer de ondernemer zijn financiële zaakjes helder heeft
- Zorg dat je ‘het lek boven hebt’. Alleen als duidelijk is hoe de financiële problemen zijn ontstaan is de oplossing goed uit te leggen aan schuldeisers
- Zorg dat je inzicht hebt in (huur)contracten. Je kunt knellende overeenkomsten aanpassen als je zicht hebt op de consequenties van die overeenkomsten
- Wees creatief bij het zoeken naar oplossingen.
Peter Fousert is advocaat en voorzitter van het dagelijks bestuur van PlasBossinade Advocaten en Notarissen in Groningen.