Groot leefbaarheidsonderzoek in Oost-Groningen

OLDAMBT - De gemeenten in Oost-Groningen laten gezamenlijk een groot leefbaarheidsonderzoek uitvoeren.
Uit het onderzoek moet blijken welke voorzieningen in de toekomst nodig zijn en of daar voldoende geld voor is. Voorzieningen, die onder de loep worden genomen, zijn bijvoorbeeld overdekte zwembaden, sportvelden en dorpshuizen.
Het onderzoek is nodig vanwege de bevolkingskrimp in Oost-Groningen.