Wetenschappers: 'Stikstofdebat begint op film 'Groundhog Day' te lijken'

Een omgekeerde vlag bij een boerderij in het Noorden, als teken tegen de stikstofplannen
Een omgekeerde vlag bij een boerderij in het Noorden, als teken tegen de stikstofplannen © Jos Schuurman/FPS
‘De wetenschappelijke basis voor de aanpak voor de stikstofcrisis is solide, twijfel zaaien daarover levert niets op’. Dat schrijven de Groningse hoogleraar Han Olff en hoogleraar Wim de Vries van de Wageningen Universiteit vandaag in een opiniestuk in dagblad Trouw.
Het stuk is ondertekend door 34 andere wetenschappers, waarvan er zeven zijn verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

'Indruk ontstaat dat technische innovaties probleem oplossen'

Volgens de wetenschappers staan de wetenschappelijke basis en het tijdschema voor het kabinetsplan voor stikstofreductie keer op keer ter discussie, onder druk van boerenprotest, tegenstribbelende partijen als de agro-industrie en supermarkten en sommige politici. Volgens hen ontstaat daardoor de indruk dat het probleem op te lossen is met alleen technische innovaties zonder grote ingrepen in de landbouwproductie, terwijl het nu de tijd zou zijn om 'door te pakken.'
Vaak, ook nu, komen opiniestukken van pensionado's uit een niet altijd relevant vakgebied
Han Olff, hoogleraar Ecologie aan de RUG

'Zeer gebrekkig'

Een concrete aanleiding voor de oproep van de wetenschappers is een plan van Han Lindeboom, emeritus hoogleraar marine ecologie aan de Wageningen Universiteit. Volgens Lindeboom zijn er voldoende technologieën om de stikstofuitstoot terug te dringen. Han Olff noemt die notitie ‘zeer gebrekkig’. Volgens hem zijn er enkele dissidenten in de wetenschap, die misbruik maken van twijfel. 'Vaak, ook nu, zijn het geen actieve wetenschappers, maar pensionado’s uit een niet altijd relevant vakgebied’ zo schrijft Olff.
’Natuurlijk is discussie het cement waarmee we wetenschappelijke vooruitgang boeken’, schrijven de wetenschappers. ’Maar het debat begint nu wel heel erg op de film Groundhog Day te lijken. Daarin beleeft weerman Phil dezelfde dag telkens opnieuw, en stapt hij elke ochtend in dezelfde plas.

'Er is meer dan genoeg bekend'

Volgens de wetenschappers vragen kamerleden en boerenorganisaties om meer onderzoek, nauwkeuriger meetresultaten en betere modellen, maar is er inmiddels meer dan genoeg bekend en bestaat er in de wetenschap consensus over de noodzaak nu snel in actie te komen.
'Na 70 jaar focus op intensivering, schaalvergroting, en exportwinsten- met te weinig oog voor landschap en natuur- is nu een nieuw, overkoepelend en langjarig consistent en voedsel- en landschapsbeleid nodig om boeren én natuur een duurzame toekomst te bieden', zo staat te lezen in het stuk.