Nieuw 'record': afgelopen nacht 400 buitenslapers in Ter Apel

Wachtende mensen voor de poort in Ter Apel
Wachtende mensen voor de poort in Ter Apel © Ramon van Flymen/ANP
Ongeveer vierhonderd asielzoekers hebben bij het aanmeldcentrum in Ter Apel de nacht van zondag op maandag in de buitenlucht doorgebracht. Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Het is nog niet eerder voorgekomen dat zoveel asielzoekers in Ter Apel buiten hebben geslapen. De laatste tijd neemt het aantal buitenslapers toe. Vorige week waren het er al eens driehonderd.

Geen verrassing

Het nieuwe 'record' komt niet als een verrassing, omdat de ervaring leert dat op zondag en maandag de instroom van nieuwe asielzoekers in Ter Apel het grootst is. Bij het verdelen van de beschikbare slaapplekken - stoelen in de wachtkamer van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in het aanmeldcentrum (IND) - krijgen vrouwen, kinderen en mensen met een zwakke gezondheid voorrang. Het zijn vooral mannen die buiten moeten slapen.
Een aantal weldoeners springt in de bres voor de asielzoekers die buiten voor de poorten van het aanmeldcentrum wachten, door ze een warme maaltijd aan te bieden. 'Dat verdienen ze', zegt mede-initiatiefnemer Roos Ykema:
Weldoeners bieden asielzoekers warme maaltijd aan: 'Dat verdienen ze'

Bang om afspraak te missen

Sinds mei slapen regelmatig asielzoekers buiten voor de poort van het aanmeldcentrum, omdat er voor hen binnen geen slaaplek is. Het COA probeert voor hen telkens wel ergens anders een slaapplek te vinden, maar dat lukt lang niet altijd. Bovendien wil een deel van de asielzoekers daar geen gebruik van maken, omdat ze bang zijn dat ze dan de volgende dag hun afspraak met de Vreemdelingenpolitie of de IND in het aanmeldcentrum mislopen.

Gebrek aan opvangplekken

De asielopvang in ons land verkeert in een crisis door een nijpend gebrek aan opvangplekken. Dat komt vooral omdat er onvoldoende woningen beschikbaar zijn voor statushouders (vluchtelingen die ons land mogen blijven). Duizenden van hen verblijven daarom noodgedwongen nog steeds in een asielzoekerscentrum. Zij houden daardoor opvangplekken bezet die eigenlijk voor nieuwe asielzoekers zijn bedoeld.

Gedwongen medewerking

Staatssecretaris Van der Burg heeft afgelopen maanden geprobeerd gemeenten over te halen (meer) opvangplekken beschikbaar te stellen, als ze dat nog niet hebben gedaan. Omdat dit tot onvoldoende resultaat heeft geleid, wil hij nu gemeenten dwingen mee te werken. Dit heeft bijvoorbeeld in de Twentse gemeente Tubbergen tot protesten geleid.