Bedreigde vogelsoorten bij landgoed Coendersborch

een Wielewaal
een Wielewaal © Lip Kee / Flickr
NUIS- Op het landgoed Coendersborch, tussen Nuis en de Jonkersvaart, zijn afgelopen zomer vijftig vogelsoorten waargenomen, waaronder vier vogels die voorkomen op de rode lijst van bedreigde vogelsoorten.
Het gaat om huismus, grauwe vliegenvanger, kerkuil en wielewaal. Dit blijkt uit een broedvogelinventarisatie werd uitgevoerd in opdracht van Stichting Het Groninger Landschap.
De hoge natuurwaarde van het landgoed is daarmee bewezen vindt rayonbeheerder René Oosterhuis van Het Groninger Landschap. De stichting hoopt met een extensiever beheer van het landgoed en het periodiek terugzetten van houtsingels meer structuur, ruigte en een rijker insectenleven op het landgoed te krijgen om zodoende een nóg aantrekkelijker leef-en broedmilieu voor diverse vogelsoorten te creeëren.