Lauwerscollege start anti-rook campagne

GRIJPSKERK - De eerste en tweedeklassers van het Lauwerscollege in Grijpskerk mogen niet meer roken. Niet op het schoolplein, maar ook niet in het dorp.
De school ziet daar scherp op toe; docenten surveilleren in de pauzes zelfs door het dorp . Ze kijken of er kinderen uit de eerste en tweede klas ergens stiekem aan het roken zijn.
Wordt een eerste- of tweedeklasser betrapt op roken dan krijgt deze straf, de leerling moet dan een uur nablijven. De school hoopt met het rookverbod te voorkomen dat scholieren elkaar beïnvloeden om te (gaan) roken.
Het rookverbod krijgt steun van de scholieren, opmerkelijk genoeg juist van de rokers zelf. Er is echter een groepje dat zich verzet tegen de surveillances in het dorp. Een leerling zocht op internet uit of de school eigenlijk bevoegdheid heeft om dergelijke controles uit te voeren.