Informatie over wegwerkzaamheden vaak incompleet: 'We mogen alleen omleiden over provinciale wegen'

Informatiebord in Winsum
Informatiebord in Winsum © Alice Buitenga/RTV Noord
Rond Winsum is het leed op de N361 geleden: de wegwerkzaamheden zijn afgerond, het verkeer kan er weer langs. Twee maanden lang zijn automobilisten omgeleid via diverse N-wegen. Of ze nu via de westelijke of de oostelijke kant omreden, het betekende hoe dan ook behoorlijk veel extra kilometers.
Plaatselijke bewoners zochten hun eigen, veel kortere omweg. Winkeliers in Winsum plaatsten zelfs eigen omleidingsborden om aan te geven dat de winkels in het centrum gewoon bereikbaar waren. Wat de vraag opwerpt: waarom geven de informatieborden geen kortere omleidingsroutes aan?
‘Dat komt doordat de provincie alleen mag omleiden over provinciale wegen’, geeft woordvoerder Jan van der Meide van de provincie Groningen aan. ‘Of over Rijkswegen als Rijkswaterstaat dat toestaat. Vandaar dat de omleidingen voor de werkzaamheden bij Winsum over diverse N-wegen gingen.’

Ruime schatting van de periode

Een ander punt van onnodig leed voor weggebruikers is de ruime periode die genomen wordt bij de afsluitingen. Bijvoorbeeld bij de Zijlvesterbrug in Onderdendam. Die was deze zomer van 4 t/m 29 juli gesloten voor alle wegverkeer. Althans, dat stond op de informatieborden voor weggebruikers.
In werkelijkheid was de brug slechts een klein gedeelte van die tijd gesloten. Volgens een omwonende ging het zelfs maar om een paar dagen, en toen konden alleen automobilisten er niet langs. Fietsers konden ook die paar dagen nog wel de brug over: via de stoep.
Maar fietsers uit bijvoorbeeld Warffum wisten dat niet. Die konden niet zeker zijn van de kortste route naar de stad (via Onderdendam) en moesten noodgedwongen een maand lang kiezen voor omrijden via het fietspad langs de drukke N361 en de N363.
De Zijlvesterbrug in Onderdendam
De Zijlvesterbrug in Onderdendam © Alice Buitenga/RTV Noord

Rekening houden met slecht weer

Vraag aan de provincie: waarom wordt die periode van afsluiting zo ruim genomen? Van der Meide: ‘We maken een inschatting op basis van ervaring, de toestand van de brug en allerlei factoren die de duur van de werkzaamheden kunnen beïnvloeden. Bij het aangeven van een stremming wordt verder rekening gehouden met mogelijk slecht weer. Bij regen, mist of extreme hitte kan het voorkomen dat er niet gewerkt kan worden. In dit geval was het in juli goed weer en was de klus aan de Zijlvesterbrug sneller voltooid.’

Actuele informatie over afsluitingen

Voor weggebruikers zou het handig zijn om over echt actuele informatie te beschikken, die digitaal te raadplegen is. Dat kan volgens Van der Meide: ‘Die informatie is te vinden op de website van Groningen Bereikbaar. Daar wordt een Slimme Kaart bijgehouden van alle wegwerkzaamheden. Het is natuurlijk wel zaak dat de aannemer de actuele stand van zaken doorgeeft, dus als het werk eerder klaar is en ook als werkzaamheden langer duren. Als die informatie is doorgeven kunnen we het verwerken. Als er geen wijzigen zijn of worden doorgegeven stopt de informatie op de geplande einddatum.’