Gemeente laaiend over nieuwe noodtent aanmeldcentrum Ter Apel

Een asielzoeker ligt op het gras voor het aanmeldcentrum
Een asielzoeker ligt op het gras voor het aanmeldcentrum © ProNews
De gemeente Westerwolde is woedend op het ministerie van Justitie en Veiligheid. Aanleiding is een tent die vorige week op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel is neergezet. De gemeente eist dat de tent 'zo snel mogelijk' weer wordt weggehaald.
De Telegraaf berichtte woensdag over het bestaan van de tent. 'Wij hebben uit de pers moeten vernemen dat de tent daar is neergezet. Wij hebben onze boosheid en ongenoegen daarover kenbaar gemaakt', aldus een woordvoerder. 'Wij willen dat de tent weer wordt weggehaald. Onze handhavers gaan daar op toezien.'

In strijd met bestuursakkoord

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt aan het COA opdracht te hebben gegeven de tent op te bouwen. Dat is opmerkelijk, want het gaat tegen het bestuursakkoord in dat het ministerie en het COA enerzijds, en de gemeente en de Veiligheidsregio Groningen (VRG) anderzijds in april dit jaar sloten.
Wij zien deze tent ook niet als een oplossing, maar er moet iets gebeuren
Woordvoerder ministerie Justitie en Veiligheid
Volgens deze afspraken mogen in het aanmeldcentrum maximaal tweeduizend asielzoekers verblijven. Burgemeester Jaap Velema en VRG-voorzitter Koen Schuiling wilden op deze manier een einde maken aan de wantoestanden bínnen het overbevolkte aanmeldcentrum. Als gevolg van deze afspraken werden de omstreden nachtpaviljoens op het COA-terrein afgebroken.

Meer geld en 20.000 woonplekken

De tent, waar het nu om gaat, zou onderdak kunnen bieden aan tweehonderd asielzoekers. 'Natuurlijk kennen we de afspraken uit het bestuursakkoord', zegt een woordvoerder van het ministerie. 'Wij zien deze tent ook niet als een oplossing, maar de situatie voor het aanmeldcentrum in Ter Apel is op dit moment onmenselijk en onhoudbaar. Er moet iets gebeuren.'
Ik snap de burgemeester
Staatssecretaris Van der Burg
Het ministerie is bereid gehoor te geven aan de eis van de gemeente. 'Het liefst zou ik de tent willen gebruiken, maar ik snap de burgemeester', zei staatsecretaris Eric van der Burg (Asiel) donderdag tegen de pers in Den Haag. Het is nog niet bekend wanneer de tent, waarin overigens nog geen bedden stonden, wordt afgebroken. Het COA geeft geen commentaar.
De bewuste tent
De bewuste tent
Het aantal asielzoekers dat 's nachts buiten voor de poort van het aanmeldcentrum moet slapen, is de laatste dagen opgelopen tot zo'n zevenhonderd per nacht. Dat komt omdat vrijwel alle beschikbare (crisis-)noodopvangplekken in ons land bezet zijn.
Vrijdag werd bekend dat het kabinet de asielcrisis wil aanpakken door meer geld beschikbaar te stellen voor de opvang. Bovendien moeten er op korte termijn 20.000 woonplekken komen voor statushouders. Het gaat om vluchtelingen die in ons land mogen blijven maar nog steeds in een asielzoekerscentrum wonen, omdat er voor hen tot nu toe geen woning beschikbaar is.