Smiley voor Verloskunde Martini Ziekenhuis

GRONINGEN - De afdeling Verloskunde van het Martini Ziekenhuis krijgt vrijdagmiddag de Smiley uitgereikt van de stichting Kind en Ziekenhuis.
Het ziekenhuis krijgt dit keurmerk onder meer omdat ten tijde van de bevalling de partner bij moeder en kind op de kamer kan overnachten. Verder is de mogelijkheid tot het geven van borstvoeding in het ziekenhuis goed geregeld. Ter ere van de Smiley geeft het Martiniziekenhuis voor iedere baby, die op de afdeling wordt geboren een donatie aan UNICEF.
De Smiley die Kind en Ziekenhuis toekent, is een kwaliteitskeurmerk. Voor ouders die met een kind naar het ziekenhuis moeten, is de Smiley een aanwijzing, dat het met de zorg voor hun kind in het betreffende ziekenhuis wel goed zit.