Toch weer opvang in Groningen: 'Voorportaal moet dicht bij Ter Apel zijn'

De binnenkant van een soortgelijke opvanglocatie
De binnenkant van een soortgelijke opvanglocatie © Gemeente Het Hogeland
Alle oproepen aan gemeenten buiten Groningen ten spijt komt het nieuwe, tijdelijke 'voorportaal' voor het overbelaste aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel opnieuw in onze provincie. Bij Zoutkamp wordt de komende weken een tijdelijke opvangplek voor vijfhonderd tot zevenhonderd asielzoekers gebouwd.
Burgemeester Henk Jan Bolding van de gemeente Het Hogeland, waar Zoutkamp onder valt, vindt het zijn bestuurlijke verantwoordelijkheid om de opvang open te stellen. Toch zegt hij ook dat 'Groningen zich wel heel ver uitstrekt om het asielprobleem het hoofd te bieden'.
Hij pleit ervoor dat ook andere gemeenten in Nederland hun verantwoordelijkheid nemen. Bijvoorbeeld door statushouders, die recht hebben op een verblijf in Nederland, te huisvesten. Die oproep doet Koen Schuiling, de voorzitter van de Groningse Veiligheidsregio, al langer.

Dicht bij Ter Apel

Toch toont Schuiling bij monde van zijn woordvoerder begrip voor de keuze om opnieuw in Groningen extra opvangplekken beschikbaar te stellen. 'De locatie bij Zoutkamp in de Marnewaard wordt nadrukkelijk geen asielzoekerscentrum of tweede aanmeldcentrum. Het wordt een voorportaal van Ter Apel, waar asielzoekers hun procedure kunnen afwachten', zegt de woordvoerder van Schuiling.
'Een voorportaal moet op een redelijk bereisbare afstand zijn van Ter Apel', zegt de woordvoerder. 'De mensen die er zitten moeten elke keer naar Ter Apel toe voor hun asielprocedure. Dan is het niet handig om dit voorportaal bij wijze van spreken in Maastricht te plaatsen.'
'En', benadrukt de woordvoerder, 'het is een tijdelijke oplossing. De locatie wordt in principe voor een half jaar beschikbaar gesteld, en asielzoekers verblijven er voor een korte tijd.'

Eind komende week

'Bovendien is de Marnewaard één van de weinige beschikbare defensielocaties, die je betrekkelijk snel in gebruik kunt nemen', zegt Schuilings woordvoerder. Hij geeft aan dat de Veiligheidsregio blij is met de opening van de plek, die voor eind komende week gepland staat. 'Het is de eerste concrete stap in de verschillende oplossingen die er zijn om de problematiek in Ter Apel het hoofd te bieden.'