Objectieve meting uitstoot broeikasgassen

Het meetstation Lutjewad
Het meetstation Lutjewad © RuG
GRONINGEN - De Rijksuniversiteit Groningen is er als eerste in geslaagd de uitstoot van broeikasgassen van een land objectief te meten.
Onderzoeker Sander van der Laan deed daarvoor metingen op het RuG-meetstation Lutjewad bij Hornhuizen. Nu wordt de CO2 uitstoot van een land nog geschat aan de hand van onder meer het aantal fabrieken, de omvang van het verkeer en grootte van de landbouw. De schatting wordt gebruikt om te bepalen hoeveel geld bijvoorbeeld Nederland moet betalen voor de uitstoot van de CO2.