Provincie stelt subsidie beschikbaar voor wie bomen wil aanplanten

Een stuk bos in Westerwolde
Een stuk bos in Westerwolde © ANP
De provincie Groningen wil het landelijk gebied van Groningen voorzien van meer groen. Door een subsidieregeling te openen voor het aanleggen van nieuw bos, bomen langs de weg en op erven, hoopt de provincie dit te realiseren.
De subsidie kan onder meer gebruikt worden voor de kosten van de bomen, het aanplanten en het bewerken van de grond. 'Extra bomen en groen helpen om de CO2-uitstoot te verkleinen, de biodiversiteit te vergroten en de omgeving mooier, groener en gezonder te maken', laat de provincie weten.
De regeling is onderdeel van het programma Bos en Hout, waarbij de provincie de komende tien jaar 750 hectare groen wil gaan realiseren.

Klimaatbestendig

Vanaf maandag 5 september tot 1 november kunnen inwoners, maar ook stichtingen, waterschappen, gemeenten en terreinbeheerders een aanvraag indienen bij de provincie. 'De subsidie is bedoeld voor de aanleg van minimeel een hectare bos of het uitbreiden van een 0.5 hectare bestaand bos.'
Andere opties die in aanmerking komen voor subsidie zijn het planten van minimaal 22 grotere bomen of het planten van minimaal vijf grote bomen op ten minste vijf erven.
De provincie stelt wel enkele eisen: 'De bomen moeten klimaatbestendig zijn, streekeigen en geschikt voor de bodem. Denk hierbij aan een eikenboom op zandgrond.'

Gevarieerde verzameling bos

De provincie stelt dat Groningen niet alleen bekend staat om het open landschap, maar ook een gevarieerde verzameling bos en andere soorten groen bezit. 'Er is oud bos in Westerwolde en er zijn talrijke dorpsbossen die in de tachtiger jaren zijn aangeplant.' Het programma Bos en Hout is er op gericht dat het uitbreiden van bossen en andere beplantingen past in het landschap.
Meer informatie is te vinden op de website van de provincie Groningen.