Koning praat in Middelstum met gedupeerden van aardbevingen

Koning Willem-Alexander op bezoek in Middelstum
Koning Willem-Alexander op bezoek in Middelstum © Jeroen Willems/RTV Noord
Koning Willem-Alexander heeft donderdag in onze provincie het aardbevingsgebied bezocht. Hij sprak in Middelstum onder meer met vakmensen en deskundigen die gespecialiseerd zijn in het herstel en de versterking van het erfgoed in het gebied.
Het eerste bezoek van de koning was in de historische Herberg In de Valk. Daar praatte hij met eigenaren van rijksmonumenten over de renovaties en versterkingen van hun panden die zij willen uitvoeren of al hebben uitgevoerd. De koning bleek goed op de hoogte van de problematiek en toonde begrip voor de zorgen die de mensen in het aardbevingsgebied hebben.

Veel onrust

Wethouder Annalies Usmany-Dallinga van de gemeente Eemsdelta vat samen dat er veel onrust is bij de mensen die nog niet weten wat er allemaal moet gebeuren aan hun pand. Bij sommigen veroorzaakt die onrust fysieke ongemakken. Tineke Witteveen vertegenwoordigt de eigenaren van een rijksmonument in Noordbroek. Zij zegt dat alle onzekerheden zoveel invloed hebben op de gezondheid van de eigenaren van het monument, dat ze er deze dag niet bij kunnen zijn.
De koning bezoekt Middelstum

Vechten tegen de staat

Volgens Witteveen voelt het alsof ze de regie kwijt is over de aanpak van de renovatie en van de ene organisatie naar de andere wordt gestuurd. Ze sprak ook met de koning. 'Ik probeerde echt te laten merken hoe het voelt als de staat jou niet meer beschermd, maar dat je aan het vechten bent tègen de staat, jaar in jaar uit. De koning heeft goed naar ons geluisterd. Maar, eerst zien en dan geloven.'
Na zijn bezoek aan de herberg wandelde de koning naar de 15e-eeuwse Sint-Hippolytuskerk in het dorp. Daar sprak hij met vakmensen en deskundigen over onder meer schadeherstel, innovatie en vakmanschap. Ben Visser, burgemeester van de gemeente Eemsdelta, leidde het gesprek. Deelnemende partijen waren onder meer de Stichting Oude Groninger Kerken, het Erfgoedloket (steunpunt voor eigenaren van erfgoed met aardbevingsproblemen) en Monumentenwacht.
De koning heeft goed naar ons geluisterd. Maar, eerst zien en dan geloven
Tineke Witteveen, vertegenwoordigt eigenaren rijksmonument
Derk Kremer, voorzitter van de Vereniging Groninger Monument Eigenaren, was er ook bij om de koning te vertellen wat zijn vereniging vooral belangrijk vindt. 'De eigenaren van monumenten moeten bij het versterken en de overige aanpak, zelf de regie weer krijgen. Nu zijn ze steeds afhankelijk van allerlei instanties en bedrijven en dat gaat gewoon niet werken. We moeten ervoor zorgen dat we de motivatie van de eigenaren weer terugkrijgen en dat zij zélf kunnen bepalen wat ze met hun pand willen.'

Pilot

Kremer vervolgt: 'We staan nu aan de vooravond van een pilot waarbij we deze zienswijze kunnen toetsen in de praktijk. Wij testen deze aanpak op vijftien rijksmonumenten. Alle instanties hebben toegezegd hier hun medewerking aan te zullen verlenen. Als dit gaat werken dan komen de uitvoeringsinstanties in een meer faciliterende en ondersteunende rol en komt de regie weer meer bij de pandeigenaren te liggen. We willen onze identiteit behouden met gemotiveerde eigenaren.'

Negende bezoek

Als afsluiting van het werkbezoek sprak de koning met leden van de vereniging Dorpsbelangen, de historische vereniging Middelstum en de eigenaar van de historische herberg over de gevolgen van de aardbevingsschade. Het was de negende keer dat de koning de provincie Groningen bezocht om te praten over de gevolgen van de gaswinning.
Woensdag bezocht de koning het aanmeldcentrum in Ter Apel. Hier sprak hij met agenten, medewerkers van het COA, Artsen zonder Grenzen en asielzoekers.