Schiermonnikogers ongerust over komst windmolenpark

SCHIERMONNIKOOG - Inwoners van Schiermonnikoog maken zich zorgen over de komst van een groot windmolenpark ten noorden van het eiland.
De oproep daarvoor komt van Energy Valley, het Platform van overheden en energiebedrijven in Noord-Nederland. Energy Valley vindt dat alle windmolens die de komende jaren op zee worden gebouwd, op één plek geconcentreerd moeten worden. Concentratie maakt windenergie op zee goedkoper.
Boven Schiermonnikoog wordt al een windmolenpark gebouwd door een Duits energieconcern.