OM: geen aanwijzing voor strafbaar feit bij overlijden baby in Ter Apel

Het Aanmeldcentrum in Ter Apel
Het Aanmeldcentrum in Ter Apel © ProNews
Er zijn geen aanwijzingen dat het overlijden van een baby in het aanmeldcentrum van Ter Apel op 24 augustus het gevolg is geweest van een strafbaar feit.
Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) op basis van het onderzoek door de forensische opsporing en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). Het OM stelt daarom geen strafrechtelijk onderzoek in. De officier van justitie heeft het lichaam vrijgegeven.

Doodsoorzaak nog onbekend

Het OM had het NFI opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de doodsoorzaak. Dat onderzoek heeft op dit moment niet geleid tot een vaststelling van de doodsoorzaak van de baby. Overig onderzoek, waaronder het horen van getuigen, heeft geen strafbare feiten aan het licht gebracht.

Voorlopig oordeel vanwege maatschappelijke onrust

Bij het overlijden van kinderen tot 1 jaar doet het NFI standaard neuropathologisch onderzoek. Dat laat het NFI uitvoeren door gespecialiseerde forensisch neuropathologen. Het resultaat daarvan laat zo’n zes tot negen maanden op zich wachten. Een definitief oordeel kan daarom pas later worden gegeven.
Het OM heeft ervoor gekozen om nu al dit voorlopige, maar zeer waarschijnlijke oordeel, bekend te maken. De reden daarvan is de grote maatschappelijke onrust rond deze tragische gebeurtenis in het aanmeldcentrum in Ter Apel.
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid doen verder onderzoek naar alle mogelijke aspecten die bij het overlijden van de baby een rol kunnen hebben gespeeld. Dat onderzoek is niet strafrechtelijk van aard.