Raad van Europa: mensenrechten in Ter Apel zijn in het geding

Mensen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel
Mensen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel © ProNews
De mensenrechten van asielzoekers zijn in het geding in de opvang in Ter Apel, waarschuwt de Raad van Europa. Asielzoekers lijken een onmenselijke of vernederende behandeling te krijgen, zegt mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic.
Mensenrechtencommissaris Mijatovic stuurde afgelopen vrijdag een brief naar staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) over de omstandigheden in het aanmeldcentrum. In de brief verzoekt Mijatovic de staatssecretaris om 'alle noodzakelijke maatregelen te nemen om toegang tot voldoende onderdak, voedsel, schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen' te garanderen en 'het recht op gezondheid van de mensen in het aanmeldcentrum te beschermen.'
De Raad van Europa, een verdragsorganisatie van een kleine vijftig landen, bewaakt de mensenrechten en de democratie in Europa. Lidstaten hebben beloofd zich aan onder meer het mensenrechtenverdrag te houden en uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg te volgen. Het orgaan is geen onderdeel van de Europese Unie.
Het Nederlandse asielbeleid legt structurele tekortkomingen bloot
Mensenrechtencommissaris Dunja Mijatovic

Zorgen over langdurig verblijf in noodopvanglocaties

In het bijzonder wil de Raad van Europa met de brief aandacht vragen voor de gezondheid van kwetsbare groepen. Zo schrijft Mijatovic dat ze bezorgd is over het langdurig verblijf van vluchtelingen in noodopvanglocaties. 'Ik dring er bij u op aan ervoor te zorgen dat kwetsbare personen onmiddellijk geïdentificeerd worden en in passende accommodaties geplaatst worden en dat noodlocaties die niet geschikt zijn voor langer verblijf, niet worden gebruikt als permanente accommodatie.' Ook verwijst de mensenrechtencommissaris onder meer naar het overlijden van de drie maanden oude baby in de sporthal op het terrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Die was ingericht als noodopvang, omdat alle reguliere plaatsen in het centrum vol waren.
De plannen van het kabinet om de opvang van vluchtelingen te verbeteren, zijn volgens Mijatovic ontoereikend. De mensenrechtencommissaris benadrukt daarnaast dat Nederland met het opschorten van gezinshereniging 'internationale afspraken over vluchtelingen- en mensenrechten' niet mag schenden. Ze schrijft dat het Nederlandse asielbeleid 'structurele tekortkomingen blootlegt' en verzoekt alle betrokkenen daarom 'volledige verantwoordelijkheid te nemen'.
Staatssecretaris Van der Burg zet in een antwoordbrief uiteen dat 'de regering er alles aan doet om de erbarmelijke omstandigheden te verlichten,' maar dat oplossing ook op Europees niveau nodig zijn. Om dit te bewerkstelligen is de staatssecretaris in gesprek met Europese collega's om gemeenschappelijke oplossingen te vinden voor de opvang van vluchtelingen in Europa.