Amsterdam trakteert Delfzijl op stedenband

DELFZIJL - Delfzijl is een stedenband met Amsterdam aangegaan. De hoofdstad wil graag iets doen voor de Groningse havenstad.
Burgemeester Eberhard van der Laan van Amsterdam heeft zich als minister ingezet voor krimpregio's. Bij zijn installatie als burgemeester van Amsterdam verkondigde hij, dat het goed zou zijn als de hoofdstad iets zou doen voor een stad als Delfzijl. Aan deze belofte heeft hij zich gehouden.
Het gemeentebestuur van Delfzijl is begin december uitgenodigd voor een bijeenkomst in de ambtswoning van Van der Laan. Burgemeester Emme Groot van Delfzijl heeft er alle vertrouwen in dat het overleg iets vruchtbaars zal opleveren.