Verscherping regels kamerverhuur

GRONINGEN - Het gemeentebestuur van Groningen bindt de strijd aan met malafide verhuurders van studentenkamers. Slecht onderhoud, maar ook aanhoudende overlast vanuit panden wordt niet langer getolereerd.
Met het aanscherpen van de regels hoopt het stadsbestuur dat de leefbaarheid in buurten met een hoge studentendichtheid beter in de hand kan worden gehouden. Overigens wil de wethouder de stad niet op slot gooien voor studenten. Integendeel, de komende jaren moet er nóg meer woonruimte voor studenten bijkomen. Dacht het gemeentebestuur begin dit jaar nog genoeg te hebben aan 4500 wooneenheden, inmiddels is dat aantal verhoogd naar 5300. De nieuwbouwplannen moeten in 2014 gerealiseerd zijn.