Conceptafspraak: Nederlandse mestuitzondering verdwijnt per 2026

Een boer rijdt mest uit over zijn land bij de Eemshaven
Een boer rijdt mest uit over zijn land bij de Eemshaven © Jos Schuurman/FPS/Archief
De uitzonderingspositie waardoor Nederlandse boeren meer mest mogen uitrijden dan boeren in andere landen, wordt vanaf 2023 gedurende drie jaar afgebouwd. Minister Henk Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft hier een conceptafspraak over gemaakt in Brussel, bevestigen ingewijden na berichtgeving van De Telegraaf.
Het is al langer duidelijk dat de Europese Commissie af wil van de Nederlandse uitzonderingspositie, de zogenoemde derogatie. De vraag was wanneer en op welke manier. Volgens het conceptakkoord mogen de boeren die van de uitzondering gebruikmaken, vanaf komend jaar minder mest uitrijden. Vanaf 2026 zijn de regels hetzelfde als in andere EU-landen. Ook komt er een financiële vergoeding voor boeren die anders moeten gaan werken.

Duidelijkheid voor boeren

Het ministerie wil nog niet vooruitlopen op een brief die Staghouwer hier later maandag over aan de Tweede Kamer stuurt. Wel zegt een woordvoerder dat 'de afgelopen maanden zeer intensieve gesprekken' zijn gevoerd over de Nederlandse uitzonderingspositie. 'Inzet van de minister is geweest dat hij duidelijkheid wilde voor de boeren en dat zij niet in een keer voor grote aanpassingen in bedrijfsvoering komen te staan, zoals een mestoverschot en hoge kosten.'

Waterkwaliteit

Aan de Nederlandse uitzonderingspositie waren strenge eisen verbonden. Zo moest de waterkwaliteit verbeteren, maar werd die in de loop der jaren juist slechter. Naast de waterkwaliteit zijn de mestregels ook bedoeld om de neerslag van stikstof te verminderen.