Grootse plannen: met de boot naar het centrum van Winschoten

Zo moet het Schönfeldplein eruit zien
Zo moet het Schönfeldplein eruit zien © Gemeente Oldambt
Als het aan de gemeente Oldambt ligt, kunnen watersportliefhebbers in de toekomst met hun bootje naar het centrum van Winschoten varen. Dat is één van de ambities die de gemeente op papier heeft gezet.
De gemeente wil het centrum van Winschoten een nieuwe impuls geven.

Water tot Schönfeldplein

Oldambt over de ambitieuze plannen: ‘Doel is een aantrekkelijk, dynamisch, duurzaam en toekomstbestendig centrum met een stevige regionale functie als tweede koopstad in de provincie.’
Er is de laatste maanden druk nagedacht over de toekomst van het centrum van Winschoten. Er zijn veel gesprekken gevoerd met onder andere de inwoners en de ondernemers. Daar is het verlangen om ‘water terug te brengen naar het centrum’ uitgekomen.
Dat is het opvallendste plan in het ‘ambitiedocument’ dat de gemeente heeft opgesteld. Op dit moment kunnen bootjes niet verder varen dan tot de McDonald’s langs de Beertsterweg in Winschoten. De gedachte is om dat water door te trekken tot ongeveer achter de Hema, zo’n vierhonderd meter verderop. Dat is nu het Schönfeldplein.

500.000 euro nodig

De ambitie om de waterweg door te trekken, is één uit een langere lijst van plannen. De politiek moet zich nog buigen over alle plannen die op papier zijn gezet. Oldambt heeft voor het verder ontwikkelen in elk geval 500.000 euro nodig. Dat wil zij gebruiken voor de ‘voorbereidingsuren en voorbereidingskosten’.
Oldambt: ‘Deze kosten zijn onvermijdelijk en absoluut noodzakelijk.’ De gemeente schat in dat het aanpakken van het centrumgebied onvermijdelijk is. Volgens haar neemt het risico op nieuwe leegstand en verpaupering toe, als er niks gebeurt.
Op 15 september vergadert de politiek over de plannen.

Ziekenhuisterrein

De ontwikkeling van het ziekenhuisterrein is deel van de plannen, maar nog niet aan de orde. De gemeente wil eerst het centrum aanpakken, voordat het terrein van het St. Lucasziekenhuis invulling krijgt.
Het ligt voor de hand dat het voormalige ziekenhuis grotendeels tegen de grond gaat en dat op die locatie op termijn woningen en bedrijven komen.