Werknemers Reining eisen werkoverleg met directie

KOLHAM - Het werkoverleg dat zondagavond door werknemers van transportbedrijf Reining uit Kolham met de directie werd bedongen heeft vooralsnog niets opgeleverd.
Werknemers van het transportbedrijf verzamelden zich aan het begin van de zondagavond bij de poort om een werkoverleg met de directie te bedingen. Het gesprek dat uiteindelijk tussen de directie, een delegatie van de chauffeurs en FNV Bondgenoten werd gevoerd heeft echter niet tot concrete besluiten geleid.
Het overleg zal aanstaande woensdag worden voortgezet. De directie wil dan met een definitief voorstel komen. Mocht dat voorstel niet tegemoet komen aan de wensen van de chauffeurs dan zullen deze zich op verdere acties gaan beraden.
Bij Reining staan volgens FNV bondgenoten 15 á 20 banen op de tocht. Het transportbedrijf wil dat zijn werknemers gebruik maken van de ouderenregeling. Volgens FNV Bondgenoten zijn gedwongen ontslagen bijna niet uit te sluiten. Voornamelijk internationale chauffeurs zullen worden getroffen. De chauffeurs zijn bang dat hun banen worden overgenomen door Oost- Europese werknemers van de vestiging van Reining in Hongarije.