Minimale vergoeding bevingsschade wordt voor iedereen 5000 euro

Voorbeeld van bevingsschade
Voorbeeld van bevingsschade © RTV Noord
De minimale schadevergoeding voor bevingsschade wordt 5000 euro. Ook (lagere) al uitgekeerde schadevergoeding wordt aangevuld tot dat bedrag. De minimale schadevergoeding wordt zo voor iedereen gelijk.
Met de nieuwe regeling wil het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) de ongelijkheid verkleinen in het aardbevingsgebied. Er komen zo'n 40.000 huishoudens in aanmerking voor een extra vergoeding.
Sinds 2021 kunnen Groningers bij een eerste schademelding kiezen voor een vast bedrag van 5000 euro. Dat is bedoeld om op snelle en eenvoudige wijze schades af te wikkelen. Bewoners bij wie deze 'vaste vergoeding' nog niet mogelijk was, komen hier alsnog voor in aanmerking.
De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling
Bas Kortmann, bestuursvoorzitter Instituut Mijnbouwschade Groningen
Groningers die eerder al wel een schadevergoeding hebben gehad die lager was dan 5000 euro, kunnen het bedrag nu laten aanvullen tot 5000 euro.

Gelijke behandeling

'In het verleden zijn er verschillen ontstaan bij de schadebeoordeling die ertoe hebben geleid dat soms bij buren met vergelijkbare woningen, uiteenlopende bedragen zijn toegekend', zo stelt het IMG. 'Ook de invoering van de vaste vergoeding kon tot verschil leiden, omdat de keuze daarvoor niet mogelijk was op een adres waar al eerder schade was beoordeeld. Het IMG gaat deze voorwaarde nu schrappen.'
'De verschillen leiden tot gevoelens van ongelijke behandeling', zegt bestuursvoorzitter Bas Kortmann van het IMG. 'Met deze maatregel verkleinen we de verschillen die in de maatwerkaanpak zijn ontstaan en we lossen het verschil volledig op als het is ontstaan door de invoering van de vaste vergoeding.
Voorbeelden van het IMG
1. Een woningeigenaar meldde bij de TCMG schade in 2019 en kreeg daarna 3.000 euro vergoed. De optie voor een vaste vergoeding bestond toen nog niet. Een buurman meldde zich in november 2021 en koos voor een vaste vergoeding en kreeg met een vergelijkbare schadesituatie een vergoeding van 5.000 euro. De eerstgenoemde Groninger kan straks alsnog zijn vergoeding van 3.000 euro laten aanvullen met 2.000 euro.

2. Een woningeigenaar meldde zich in 2016 bij NAM/CVW. Er volgde een inspectie, er werd een rapport opgemaakt, maar er werd geen schadevergoeding toegekend. Als er nieuwe schade is, kan er nu alsnog wel gekozen worden voor de vaste vergoeding van 5.000 euro bij het IMG.

3. Als er in geval van een eerdere melding bij NAM/CVW bijvoorbeeld al eerder wél 1.000 euro was toegekend, kan bij nieuwe schade bij het IMG eenmalig 4.000 euro aanvullende vaste vergoeding worden verkregen.

Heb je als gedupeerde een hogere schadevergoeding gekregen dan 5000 euro, dan geldt deze regeling niet omdat er niets valt aan te vullen tot 5000 euro. Ook mensen die de keuze hebben gekregen om te kiezen voor de vaste vergoeding, maar bewust voor maatwerk hebben gekozen, komen niet in aanmerking.
Het is de bedoeling dat de aanvullende compensatie over ongeveer een jaar beschikbaar is. Het IMG moet daarvoor nog een werkwijze ontwikkelen en ict-systemen inrichten.
Kijk hier het gesprek in Noord Vandaag terug:
IMG gaat ongelijkheid tegen: minimale vergoeding bevingsschade voor iedereen 5000 euro