Hommeles in Oost-Groninger VVD: tientallen leden vertrekken om beleid Rutte

Het is hommeles binnen de VVD in Oost-Groningen. Uit onvrede over de asiel- en stikstofcrisis hebben in het oosten van de provincie bijna dertig leden hun lidmaatschap opgezegd, onder wie oud-raadsleden, steunfractieleden en een bestuurslid.
De Groningse lokale liberalen slaken in een brandbrief richting waarnemend partijvoorzitter Onno Hoes een noodkreet over het beleid van de VVD onder premier Rutte.

Daadkracht ontbreekt

‘Met pijn in ons hart sturen wij als Netwerkbestuur deze noodkreet omdat we geen andere uitweg zien’, schrijft het bestuur van het VVD Netwerk Oost-Groningen. ‘De afgelopen maanden zijn wij oud-raadsleden, een bestuurslid en leden uit de schaduwfracties en gewone leden verloren die hun sporen binnen de VVD hadden verdiend.
Gesprekken met VVD-bewindslieden uit Den Haag die de afgelopen jaren diverse malen zijn gevoerd met bestuurders in Ter Apel zijn en blijven slechts gesprekken. De daadkracht ontbreekt en er wordt alleen maar gezwaaid met de Europese afspraken uit 1951 die blijkbaar ook voor de VVD heilig zijn en gebeiteld zijn in beton,’ zo staat in de brief te lezen.
We spelen geen oorlogje ofzo, maar het is wel menens
VVD Netwerk Oost-Groningen
Interim-voorzitter Duke Dominicus van den Bussche noemt in een toelichting de stikstofcrisis en de asielcrisis als voornaamste oorzaken waarom de VVD leden verliest. ‘Die zijn wel wel kwijt’, vreest hij. ‘We hebben daarom gemeend dat het goed is om het landelijke partijbestuur onze zorgen over te brengen. We spelen geen oorlogje ofzo, maar het is wel menens.’

'Laten ons ringeloren door D66'

De inhoud van de brief liegt er niet om. ‘Menig lid koestert nu al de wens dat het kabinet valt omdat de VVD zich volledig heeft laten beïnvloeden c.q. ringeloren door D66’, is een van de passages.
In de brief wordt ook het gebrek aan democratische discussie binnen de partij gehekeld. Leden die via een Zoom-meeting denken inspraak te hebben in het asielbeleid, komen volgens het Netwerk Oost-Groningen bedrogen uit, omdat dit in het kabinet alvast is dichtgetimmerd.
Het netwerk Oost-Groningen, waar de afdelingen Westerwolde, Oldambt, Pekela, Stadskanaal en Veendam onder vallen, is ook zwaar ontevreden over de koers van stikstofminister Christianne van der Wal.
‘In ons gebied zijn en waren vele agrariërs VVD-lid’, schrijft het bestuur. ‘Het Netwerk grenst aan Duitsland. De verschillen met betrekking tot stikstof tussen de twee landen wanneer gesproken wordt over het te voeren beleid richting 2030 zijn niet uit te leggen.’

Geen steun van provinciale VVD

De Oost-Groninger VVD’ers slaan hard op de trom, temeer omdat ze zeggen steun te missen vanuit de provinciale VVD. ‘Het bestuur ziet zich ook niet gesteund vanuit de provinciale VVD, die niet bereid is om haar stem luid te laten horen over dit onderwerp. Er wordt enkel en alleen geroepen dat er achter de schermen wordt gesproken. De leden zien en geloven dat niet en zullen zeker niet begrijpen waarom de ene provincie niets van zich laat horen en de andere provincie stevig op de trom slaat.’
Het gaat ze in Oost-Groningen niet snel genoeg
Jolanda Hekman, voorzitter regiobestuur VVD
Jolanda Hekman, voorzitter van het regiobestuur, zegt dat ze de inhoud van de brief kent en serieus neemt.
‘We waren ook al serieus met de landelijke fractie en het landelijk bestuur in gesprek over deze problemen. Er wordt ook gewerkt aan oplossingen, maar het gaat ze in Oost-Groningen niet snel genoeg’, zegt Hekman. ‘We waren al bezig, ook met de statenfractie om deze zaken te agenderen. We zien de problemen, en we gaan ook met de mensen in Oost-Groningen in gesprek.’

Constructieve lijn

Het regiobestuur kiest in tegenstelling tot het netwerk Oost-Groningen voor de constructieve lijn richting de Haagse fractie en het landelijk bestuur. ‘De problemen zijn er zeker, maar we worden wel degelijk stappen gemaakt.’