Brandbrief inspecties: ‘Haal kinderen zonder ouders uit opvang Ter Apel’

Een kind speelt voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel
Een kind speelt voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel © ProNews
Staatssecretaris Eric van der Burg (VVD) moet ervoor zorgen dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen die nu in Ter Apel verblijven zo snel mogelijk naar een andere opvang in Nederland worden gebracht. Hun situatie is nu ver onder de maat, vindt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.
Die trekt samen met de Inspectie Justitie en Veiligheid aan de bel. Donderdag waren beide inspecties in Ter Apel, waar toen 213 alleenstaande minderjarigen verbleven.

COA kan geen toezicht houden

Eigenlijk is er in Ter Apel slechts plek voor maximaal 55 kinderen, die daar dan vier à vijf dagen verblijven. Omdat er momenteel bijna vier keer zoveel kinderen zonder ouders in Ter Apel zijn, komt hun veiligheid, gezondheid en welbevinden in gevaar, schrijven de inspecties.
Het is diep triest
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
‘Door dit grote aantal kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) geen toezicht houden op de veiligheid, de gezondheid en het welbevinden van de kinderen. COA-medewerkers willen alles doen wat zij kunnen, maar bij deze aantallen lukt dat niet meer’, klinkt het.
Volgens de inspecties slapen de kinderen in units waarvan de keukens, wc’s, douches en slaapkamers vies zijn. ‘Er is gebrek aan hygiëne, waardoor er risico’s zijn voor de gezondheid. De jeugdigen zijn zelf verantwoordelijk voor het schoonmaken, maar ze zijn daar overduidelijk niet toe in staat.’
Bekijk de video:
'Er waren tot vrij laat ook vrouwen en kinderen buiten de poort'

Geen verwijt aan medewerkers COA

'Het is diep triest', zegt een woordvoerder van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 'De kinderen orden aan hun lot overgelaten, terwijl ze zonder ouders uit een ver land komen. Hoe kan je van hen verwachten dat ze hun eigen onderkomen schoonhouden, zonder begeleiding?'
De woordvoerder benadrukt dat de kritiek geen verwijt is aan medewerkers van het COA. 'Die doen alles wat ze kunnen, maar ze kunnen niet meer dan ze doen. Maar intussen vrezen wij dat de huidige situatie leidt tot lichamelijke ziektes en mentale problemen. Dat zijn allemaal dingen waar je kinderen in deze leeftijd niet aan wilt blootstellen.'

‘Nu ingrijpen nodig’

Volgens de inspecties is het daarom nodig dat er meteen ingegrepen wordt. ‘Wachten kan niet langer. We roepen staatssecretaris Van der Burg daarom op om te zorgen voor voldoende en fatsoenlijke opvang voor de kinderen op andere plaatsen in het land, buiten Ter Apel. Locaties waar er begeleiding, hygiëne en gezondheidszorg is’, schrijven de inspecties.
Het is niet de eerste keer dat de inspecties een brandbrief schrijven aan de staatssecretaris. In juni gebeurde dat ook al, toen over de situatie van alle kinderen in de asielopvang. ‘Voor asielkinderen was het toen al de dagelijkse realiteit dat kinderen dagenlang verbleven in een nachtopvang. Ook was er geen toegang tot medische zorg en ontbrak de begeleiding en hulp die nodig was.’
De inspecties noemen de situatie van kinderen zonder ouders ‘nog schrijnender dan die van andere kinderen in de asielopvang’.

Steeds meer kinderen melden zich in hun eentje

De afgelopen maanden vragen steeds meer kinderen in hun eentje asiel aan in Nederland. In augustus waren het er 588, meldt de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In juli waren het er nog 449, een maand eerder 283. In totaal hebben dit jaar 2291 kinderen een asielaanvraag gedaan.