Fries afval gedumpt in Marum

MARUM - De gemeente Marum heeft bij de politie aangifte gedaan van het illegaal dumpen van huis- en grofvuil, milieuzakken, tuinafval en klein gevaarlijk afval. Het vuil wordt sinds begin augustus geregeld aangetroffen aan de Haarsterweg.
Uit onderzoek blijkt dat het vuilnis afkomstig is uit de Friese buurgemeenten Opsterland en Smallingerland; 23 Friezen, van wie het vuil afkomstig blijkt te zijn, hebben ieder een boete van 160 euro opgelegd gekregen. De Friezen dumpten de vuilnis net aan de Groningse kant van de provinciegrens. Bewoners die zich aan de illegale dump stoorden, kaartten de zaak aan bij de gemeente Marum.
Marum draait op voor de kosten van het verwijderen van de troep. De gemeente stuurt samen met de politie een brief naar de daders, waarin zij worden gewezen op hun gedrag en de gevolgen daarvan. Waarom de Friezen het vuil dumpten is nog een raadsel.