Verkeer op binnenwegen in Eemsmond loopt vast

UITHUIZEN - De gemeente Eemsmond overweegt om speciale passeerstroken aan te leggen langs de wegen in het buitengebied. De steeds groter wordende landbouwvoertuigen en vrachtauto's kunnen elkaar op de smalle wegen nauwelijks passeren.
Het verzoek om maatregelen is afkomstig van de boeren in het gebied. Eemsmond heeft landbouworganisatie LTO Noord gevraagd de knelpunten in kaart te brengen.
Verder voert Eemsmond overleg met de producenten van Tomtom en Garmin om te komen tot speciale routes voor de vele buitenlandse vrachtauto's die de smalle wegen gebruiken.