Gemeente Oldambt moet fors bezuinigen

WINSCHOTEN - De gemeente Oldambt moet de komende jaren fors bezuinigen. Naast maatregelen binnen de gemeentelijk organisatie, krijgen clubs en vereningen minder subsidie van de gemeente.
Een forse tegenvaller voor de nieuwe gemeente zijn de sociale uitkeringen die hoger uitvallen, terwijl er minder vergoeding van het Rijk komt. Ook de WMO- uitgaven vallen hoger uit.
Volgend jaar moet in Oldambt twee miljoen euro worden bezuinigd. In 2014 stevent de gemeente af op een tekort van ruim 3 miljoen euro. Daarnaast is het nog onduidelijk wat gevolgen van het nieuwe regeerakkoord zijn voor de Nederlandse gemeenten. Het zou dus kunnen, dat de komende jaren de tekorten nog verder oplopen.
Ondanks het sombere vooruitzicht is volgend jaar nog wel 7 ton beschikbaar voor nieuw beleid. Van dat geld wordt onder meer het centrum van Beerta aangepakt, wordt een druk kruispunt bij het Winschoter station veiliger gemaakt en worden scholen opgeknapt.