Loppersum wil geen vinexwijk worden en maakt zich sterk voor behoud erfgoed

Cock Peterse van de Stichting Erfgoed Loppersum
Cock Peterse van de Stichting Erfgoed Loppersum © Elwin Baas/RTV Noord
Het liefst zien Lopsters de Petrus en Pauluskerk onbezorgd boven de dorpskern uitsteken. De grootste dorpskerk van onze provincie is dan ook niet te misen in het beschermde dorpsgezicht van Loppersum, maar is de kerk over tien jaar nog het enige oude bouwwerk dat Loppersum herbergt? Er wordt hardop voor gevreesd.
Sinds afgelopen weekend is op een spandoek voor de kerk een tekst te lezen die stof tot nadenken geeft: 'Hoe ziet Loppersum er over tien jaar uit?' Het doek is een initiatief van de Historische Vereniging Loppersum, Stichting Dorpsbelangen Loppersum en de Stichting Erfgoed Loppersum. 'Behoud het Lopster erfgoed: versterken, niet slopen', is de onderliggende boodschap.
'Wij denken dat er op dit moment te makkelijk wordt gekozen om oude panden met bevingsschade te slopen en te vervangen voor nieuwbouw. Er wordt te weinig naar de kwaliteit en erfgoedkwaliteit van de panden gekeken', vindt Cock Peterse van de Stichting Erfgoed Loppersum. Volgens hem gaat op die manier niet alleen veel erfgoed in Loppersum verloren; ook verliest het dorp daardoor sfeer.
We weten allemaal dat eigenaren en bewoners meestal het onderspit delven in discussies over geld
Cock Peterse van de Stichting Erfgoed Loppersum

'Renoveren of versterken vaak te duur'

'Buiten het beschermd dorpsgezicht zijn veel straten niet beschermd. En het mooiste van Loppersum zijn juist die vrijstaande huizen uit de jaren 20 van vorige eeuw of nog ouder. Er kan gewoon besloten worden om die woningen te slopen', waarschuwt Peterse, die oppert om kritischer te kijken naar versterkingsrapporten en plannen om woningen te slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw. 'Loppersum moet geen vinexwijk worden.'
Wat met een woning gebeurt, hangt vooral af van wat de eigenaar wil. Als er bevingsschade is gemeld, komt de Nationaal Coördinator Groningen met een versterkingsrapport, dat aan de bewoner(s) wordt voorgelegd, waarna die kan kiezen wat er moet gebeuren. 'Vaak is dat sloop en nieuwbouw omdat renoveren of versterking te duur uitvalt', weet Peterse, die nog maar eens pleit voor alternatieven. 'Want die zijn er altijd.'
Ook vraagt hij namens de drie organisaties om meer geld zodat Lopster erfgoed behouden kan worden zonder dat daarover jaren gediscussieerd hoeft te worden. 'We weten allemaal dat eigenaren en bewoners meestal het onderspit delven in discussies over geld. We willen graag dat er gewoon structureel versterkt wordt en dat er geld deze kant op komt.'

Onafhankelijk orgaan als hulpmiddel

Omdat renoveren of versterken vaak te duur uitvalt, maken de drie organisaties zich sterk voor een onafhankelijk orgaan met daarin onder meer een jurist, constructeur, bouwfysicus en een bouwkostendeskundige. Peterse: 'De bedoeling is dan dat je dat orgaan na een adviesrapport gratis kunt raadplegen voor ondersteuning of vragen naar alternatieven voor sloop en nieuwbouw en wat daarvan de kosten zijn. Vaak word je door zoiets overvallen.'
Hoe lang het spandoek nog voor de kerk blijft hangen, is niet bekend. De organisaties hopen dat de tekst en de afgebeelde luchtfoto van historisch Loppersum de discussie zal aanzwengelen en het bewustzijn vergroot. 'We hebben in ieder geval nog een lange weg te gaan', zegt Peterse. 'De gemeente is gebaat bij voortgang en wil niet tussen de NCG en bewoners in zitten. De bewoner beslist, dus richting de NCG moeten we met dorpen in de omgeving druk uitoefenen om ons idee voor elkaar te krijgen.'