'In 5 jaar 12 procent minder kinderen'

GRONINGEN - Het aantal basisschoolleerlingen in onze provincie zal de komende vijf jaar met gemiddeld 12 procent dalen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt, (SBO). Volgens het SBO komt dit vooral doordat veel jonge gezinnen naar de Randstad trekken. Ook het middelbaar onderwijs zal vanaf 2015 aanzienlijk minder leerlingen hebben, aldus het SBO. Minder leerlingen betekent ook dat scholen een lagere rijksbijdrage krijgen. Het SBO vreest dat dit ten koste zal gaan van de kwaliteit van het onderwijs.