Staking bij Eska Graphic Board afgelopen

HOOGEZAND - De staking bij Eska Graphic Board, die vorige week uitbrak, is beëindigd. De vakbonden zijn met de directie een nieuwe, tweejarige cao overeen gekomen.
In de cao wordt onder meer een betere regeling opgenomen voor vrije dagen voor oudere werknemers, een belangrijk pijnpunt voor de stakers. Van de 330 werknemers bij Eska waren er 80 in staking. Volgens Dick Heinen van FNV Bondgenoten stoppen de stakers niet alleen omdat er een beter voorstel ligt, maar ook omdat ze niet langer de kastanjes uit het vuur willen halen voor hun niet-stakende collega's.
De directie van Eska Graphic Board is verheugd dat de staking voorbij is en dat er een nieuwe CAO ligt waar beide partijen mee uit de voeten kunnen. De machines in Hoogezand worden donderdagochtend vroeg weer opgestart.