UNICEF: Situatie van kinderen in asielopvang is onveranderd zorgelijk

Mensen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel
Mensen voor de poort van het aanmeldcentrum in Ter Apel © ProNews
Ondanks meerdere alarmsignalen en noodgrepen is de situatie voor kinderen in de noodopvang niet verbeterd, ziet kinderfonds UNICEF. Het aantal alleenreizende minderjarige asielzoekers dat noodgedwongen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijft, is inmiddels weer opgelopen tot 250, terwijl er maar plek is voor maximaal 55 kinderen.
UNICEF roept opnieuw met klem op om de rechten en belangen van deze kwetsbare groep kinderen in Nederland te beschermen.

'Draaien aan de verkeerde knop'

Het kinderfonds benadrukt dat, ondanks alle maatregelen en pogingen, er nog geen structurele verbetering is in de situatie van kinderen in gezinnen en alleenreizende kinderen in de (crisis)noodopvang. 'Ook het voornemen van het kabinet om de mogelijkheid van gezinshereniging uit te stellen, treft juist deze groep kinderen extra hard', schrijft UNICEF. 'Zij blijven hierdoor onnodig lang gescheiden van hun ouders en andere gezinsleden. Het is draaien aan de verkeerde knop.'
Een van de situaties waarover UNICEF zich zorgen maakt, is het plaatsen van alleenreizende kinderen in crisisnoodopvang. Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland: 'De afspraak is dat deze kwetsbare kinderen daar niet thuishoren. Er is nauwelijks zicht op de kinderen, het is onveilig en de kinderen missen zorg en onderwijs.'

150 alleenreizende kinderen

Laszlo: 'Wij riepen eerder het kabinet en gemeenten op om de alleenreizende kinderen zo snel mogelijk uit de crisisnoodopvang te halen en onder te brengen in kleinschalige, stabiele en veilige opvanglocaties.' In plaats daarvan ziet UNICEF het tegenovergestelde gebeuren: het aantal alleenreizende kinderen in Ter Apel en in de crisisnoodopvang neemt toe.
Stichting Nidos, verantwoordelijk voor de begeleiding van alleenreizende kinderen, haalde afgelopen maandag in samenspraak met het COA een groep van 150 alleenreizende kinderen weg uit Ter Apel. Als tijdelijke oplossing zijn die kinderen in andere locaties ondergebracht. 'Helaas leiden ook deze noodgrepen niet tot een structurele verbetering', schrijft UNICEF.

Falend asielbeleid

Daarom roept de organisatie opnieuw op dat het kabinet en de gemeenten de rechten en belangen van die kinderen moeten beschermen. 'Er is specifieke aandacht nodig voor kinderen in de crisisaanpak van het kabinet', aldus Laszlo. 'Kinderen mogen niet opnieuw de dupe worden van falend asielbeleid. De asielopvang moet zo snel mogelijk voldoen aan de wettelijke minimumeisen voor de opvang van kinderen, zodat zij zich veilig kunnen ontwikkelen en opgroeien.'
UNICEF is niet de eerste organisatie die aan de bel trekt. Eerder gaf de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd al aan dat de situatie van alleenstaande minderjarige vreemdelingen in Ter Apel 'ver onder de maat is'.